Overvecht Gezond!

De praktijk is aangesloten bij Stichting Overvecht Gezond!. De deelnemers binnen Overvecht Gezond willen op basis van een gezamenlijke visie op de zorg vorm geven aan de werkwijze en inrichting van de organisatie. De organisatie wordt aangestuurd door een vertegenwoordiging van de aangesloten gezondheidscentra in de wijk. De bestuurders dragen door hun dienend leiderschap bij aan de ambities van Overvecht Gezond en werken vanuit de principes:

1. Autonomie in wederzijdse afhankelijkheid
2. Van ZZ (ziekte en zorg) naar GG (gezondheid en gedrag)
4. Dialoog als sturingsprincipe
5. Interactief ontwikkelen en leren

De eerstelijnszorg is sterk in ontwikkeling. Door substitutie in de somatische zorg en GGZ wordt er steeds meer van de eerste lijn gevraagd. De veranderingen in de AWBZ betekenen dat er steeds meer ouderen thuis in de wijk zullen wonen. Naast samenwerking binnen de eerste lijn is de samenwerking met specialisten en het sociaal domein belangrijk om de basiszorg te versterken. Dit noemen we ‘Krachtige basiszorg’:

 Basiszorg: medisch én sociaal
 Voor alle bewoners in de buurt, de eigen regie van de bewoners staat centraal
 Door proactief samenwerkende generalistische professionals
 Met verbinding naar preventie en de wijk
 En toegankelijke inzet van specialistische deskundigheid waar nodig voor consultatie en behandeling

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van zorg en de samenwerking in Overvecht is het 4-Domeinenmodel. Het 4D model wordt gebruikt om gezondheidsrisico’s in te schatten en om de zorg en hulpverlening op de doelen en mogelijkheden van de patiënt af te stemmen en doelmatig in te zetten.

Contact

Telefoon Huisarts 0302616072
 

Gezondheidscentrum Overvecht

Amazonedreef 41-47
3563 CA Utrecht
Telefoon:
Huisarts 0302616072
Routebeschrijving >

Thuisarts

Thuisarts.nl geeft informatie over gezondheid en ziekten. 

Verwijswijzer Utrecht

Op verwijswijzer.nl kunt u voor veel aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen terecht.

Toegankelijk Utrecht

ToegankelijkUtrecht.nl geeft u informatie over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen in Utrecht.