Klachtenmelding

Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij zetten ons in om u goede zorg te leveren. Toch kan het gebeuren, dat u ontevreden bent. Wij horen dat dan graag. U kunt daarvoor terecht bij uw huisarts, maar ook bij een van onze andere medewerkers. Ook kunt u hiervoor gebruik maken van dit klachtenformulier. Er wordt dan geprobeerd om samen met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Wanneer we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de Geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder en op www.skge.nl. De klachtenregeling kunt u hier lezen.

 

Contact

Telefoon Huisarts 0302616072
 

Gezondheidscentrum Overvecht

Amazonedreef 41-47
3563 CA Utrecht
Telefoon:
Huisarts 0302616072
Routebeschrijving >

Thuisarts

Thuisarts.nl geeft informatie over gezondheid en ziekten. 

Verwijswijzer Utrecht

Op verwijswijzer.nl kunt u voor veel aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen terecht.

Toegankelijk Utrecht

ToegankelijkUtrecht.nl geeft u informatie over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen in Utrecht.